Zápis z jesenného zasadnutia Snemu SMHL 2017 v Brumove

Zápis z jesenného zasadnutia Snemu SMHL 2017 v Brumove

Zápis z jesenného zasadnutia Snemu SMHL 2017 v Brumove

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na sobotu 25.11.2017 jesenné zasadnutie Snemu SMHL. Stretnutie delegátov hasičských družstiev po skončení ročníka 2017 sa uskutočnilo v priestoroch konferenčnej miestnosti Aréna hotelu v Brumove.

Snem Slovensko - moravskej hasičskej ligy prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia č.19/3/2017,
 2. Správu o hospodárení za obdobie 1/2017 - 10/2017,
 3. Zhodnotenie 15. ročníka SMHL a odovzdanie ocenení za výkony v ročníku 2017,
 4. Návrhy, úpravy, doplnenie pravidiel,
 5. Prezentáciu záujemcov o zaradenie súťaže do SMHL 2018,
 6. Kalendár súťaží SMHL 2018.

Snem Slovensko - moravskej hasičskej ligy schválil:

 1. Návrhovú komisiu,
 2. Overovateľov zápisnice,
 3. Kalendár súťaží SMHL 2018.

Snem Slovensko - moravskej hasičskej ligy súhlasil:

 1. s výnimou Základného predpisuč.7/2016 bod 2.2 pre SDH Francova Lhota.

Snem Slovensko - moravskej hasičskej ligy zobral na vedomie:

 1. Správu o hospodárení za obodobie 01/2017 - 10/2016,
 2. Rozdelenie finančných odmien za umiestnenie v SMHL 2017,
 3. Rozdelenie trofejí za výkony v roku 2017 a najobľúbenejšiu súťaž roku 2017,
 4. Prezentácie súťaže SDH Francova Lhota,
 5. Diskusné príspevky hasičských družstiev.
Ľuboš Kamenický
Ľuboš Kamenický

Páčil sa Vám tento článok? Povedzte o ňom aj svojim známym.

Páčil sa Vám tento článok? Povedzte o ňom aj svojim známym.
Archstyl architekti
Bison Sportswear
BOLD digital
Budiš
dobrovolnihasici.sk
hasicskysport.sk
Munus
Profitent
MY Noviny stredného Považia
Prvé hasičské rádio
Púchovské noviny
Sportfire
Svet hasičov
Trenčiansky samosprávny kraj
Tommu motor tuning
TOP FIRE
Záhrada & dielňa