Zápis z jesenného zasadnutia Snemu SMHL 2016 v Ruskovciach

Zápis z jesenného zasadnutia Snemu SMHL 2016 v Ruskovciach

Zápis z jesenného zasadnutia Snemu SMHL 2016 v Ruskovciach

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na sobotu 03.12.2016 jesenné zasadnutie Snemu SMHL. Stretnutie delegátov hasičských družstiev po skončení ročníka 2016 pripravili v priestoroch základnej školy hasiči z Ruskoviec.

Snem Slovensko - moravskej hasičskej ligy prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia č.17/4/2016,
 2. Správu o hospodárení za obdobie 1/2016 - 11/2016,
 3. Zhodnotenie 14. ročníka SMHL a odovzdanie ocenení za výkony v ročníku 2016,
 4. Voľbu Výboru SMHL,
 5. Prezentáciu záujemcov o zaradenie súťaže do SMHL 2017,
 6. Kalendár súťaží SMHL 2017.

Snem Slovensko - moravskej hasičskej ligy schválil:

 1. Návrhovú komisiu,
 2. Volebnú komisiu,
 3. Overovateľov zápisnice,
 4. Dočasný Výbor SMHL,
 5. Kalendár súťaží SMHL 2017.

Snem Slovensko - moravskej hasičskej ligy uložil:

 1. Dočasne zvolenému Výboru SMHL do jarného zasadnutia Snemu SMHL nevykonávať žiadne organizačné a finančné rozhodnutia v rámci SMHL.

Snem Slovensko - moravskej hasičskej ligy zobral na vedomie:

 1. Správu o hospodárení za obodobie 1/2016 - 11/2016,
 2. Rozdelenie finančných odmien za umiestnenie v SMHL 2016,
 3. Rozdelenie trofejí za výkony v roku 2016 a najobľúbenejšiu súťaž roku 2016,
 4. Diskusný príspevok DHZ Zbora o štartovaní na pištoľ na súťažiach SMHL,
 5. Prezentácie súťaže DHZ Ruskovce a DHZ Visolaje,
 6. Diskusné príspevky hasičských družstiev.
Ľuboš Kamenický
Ľuboš Kamenický

Páčil sa Vám tento článok? Povedzte o ňom aj svojim známym.

Páčil sa Vám tento článok? Povedzte o ňom aj svojim známym.
Archstyl architekti
Bison Sportswear
BOLD digital
Budiš
dobrovolnihasici.sk
hasicskysport.sk
Munus
Profitent
MY Noviny stredného Považia
Prvé hasičské rádio
Púchovské noviny
Sportfire
Svet hasičov
Trenčiansky samosprávny kraj
Tommu motor tuning
TOP FIRE
Záhrada & dielňa