Zápis z jarného zasadnutia Snemu SMHL 2019 vo Francovej Lhote

Zápis z jarného zasadnutia Snemu SMHL 2019 vo Francovej Lhote

Zápis z jarného zasadnutia Snemu SMHL 2019 vo Francovej Lhote

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na sobotu 06.04.2019 jarné zasadnutie Snemu SMHL. Stretnutie delegátov hasičských družstiev pred začiatkom ročníka 2019 sa uskutočnilo v priestoroch hasičskej zbrojnice vo Francovej Lhote.

Snem Slovensko - moravskej hasičskej ligy prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 2. Správu o hospodárení za rok 2018,
 3. Stanovisko revíznej komisie,
 4. Návrhy, úpravy a doplnenie pravidiel SMHL,
 5. Usporiadanie Slovenského superpohára v požiarnom útoku 2019,
 6. Sponzorskú zmluvu so spoločnosťou Slovenské pramene a žriedla, a.s.,
 7. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu TSK.

Snem Slovensko - moravskej hasičskej ligy schválil:

 1. Návrhovú komisiu,
 2. Overovateľov zápisnice,
 3. Správu o hospodárení za rok 2018,
 4. Základný predpis č. 9/2019,
 5. Termín usporiadania Slovenského superpohára dňa 12.10.2019,
 6. Presun hasičskej súťaže usporiadanej SDH Brumov na 22.06.2019.

Snem Slovensko - moravskej hasičskej ligy poveril:

 1. Predsedu Výboru SMHL podpisom sponzorskej zmluvy so spoločnosťou Slovenské pramene a žriedla, a.s.,
 2. Predsedu Výboru SMHL podaním žiadosti o dotáciu z rozpočtu TSK.

Snem Slovensko - moravskej hasičskej ligy zobral na vedomie:

 1. Správu revíznej komisie,
 2. Diskusné príspevky hasičských družstiev.

Snem Slovensko - moravskej hasičskej ligy uložil:

 1. Hasičským družstvám v termíne do 31.05.2019 nahlásiť Výboru SMHL odporúčania, pripomienky a počty členov k logistickému zabezpečeniu Slovenského superpohára v požiarnom útoku 2019.
Ľuboš Kamenický
Ľuboš Kamenický

Páčil sa Vám tento článok? Povedzte o ňom aj svojim známym.

Páčil sa Vám tento článok? Povedzte o ňom aj svojim známym.
Archstyl architekti
Bison Sportswear
BOLD digital
Budiš
dobrovolnihasici.sk
hasicskysport.sk
Munus
Profitent
MY Noviny stredného Považia
Prvé hasičské rádio
Púchovské noviny
Sportfire
Svet hasičov
Trenčiansky samosprávny kraj
Tommu motor tuning
TOP FIRE
Záhrada & dielňa