Zápis z jarného zasadnutia Snemu SMHL 2018 v Ďurďovom

Zápis z jarného zasadnutia Snemu SMHL 2018 v Ďurďovom

Zápis z jarného zasadnutia Snemu SMHL 2018 v Ďurďovom

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na sobotu 24.03.2018 jarné zasadnutie Snemu SMHL. Stretnutie delegátov hasičských družstiev pred začiatkom ročníka 2018 sa uskutočnilo v priestoroch kultúrneho domu v Ďurďovom.

Snem Slovensko - moravskej hasičskej ligy prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 2. Správu o hospodárení za rok 2017,
 3. Stanovisko revíznej komisie,
 4. Informácie z pracovného stretnutia zástupcov hasičských líg pôsobiacich na Slovensku,
 5. Návrhy, úpravy, doplnenie pravidiel SMHL,
 6. Sponzorskú zmluvu so spoločnosťou Slovenské pramene a žriedla, a.s.,
 7. Žiadosť na TSK.

Snem Slovensko - moravskej hasičskej ligy schválil:

 1. Návrhovú komisiu,
 2. Overovateľov zápisnice,
 3. Správu o hospodárení za rok 2017,
 4. Základný predpis č. 8/2018.

Snem Slovensko - moravskej hasičskej ligy poveril:

 1. Predsedú Výboru SMHL podpisom sponzorksej zmluvy so spoločnosťou Slovenské pramene a žriedla, a.s.,
 2. Predsedu Výboru SMHL podaním žiadosti o príspevok z rozpočtu TSK.

Snem Slovensko - moravskej hasičskej ligy zobral na vedomie:

 1. Správu revíznej komisie,
 2. Informáciu z praocovného stetnutia zástupcov hasičských líg pôsobiacich na Slovensku,
 3. Diskusné príspevky hasičských družstiev.
Ľuboš Kamenický
Ľuboš Kamenický

Páčil sa Vám tento článok? Povedzte o ňom aj svojim známym.

Páčil sa Vám tento článok? Povedzte o ňom aj svojim známym.
Archstyl architekti
Bison Sportswear
BOLD digital
Budiš
dobrovolnihasici.sk
hasicskysport.sk
Munus
Profitent
MY Noviny stredného Považia
Prvé hasičské rádio
Púchovské noviny
Sportfire
Svet hasičov
Trenčiansky samosprávny kraj
Tommu motor tuning
TOP FIRE
Záhrada & dielňa