Zápis z jarného zasadnutia Snemu SMHL 2017 v Nosiciach

Zápis z jarného zasadnutia Snemu SMHL 2017 v Nosiciach

Zápis z jarného zasadnutia Snemu SMHL 2017 v Nosiciach

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvolal na sobotu 18.03.2017 jarné zasadnutie Snemu SMHL. Stretnutie delegátov hasičských družstiev pred začiatkom ročníka 2017 pripravili hasiči z Nosíc (okres Púchov).

Snem Slovensko - moravskej hasičskej ligy prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia č.18/12/2016,
 2. Správu o hospodárení za rok 2016,
 3. Stanovisko revíznej komisie,
 4. Voľbu Výboru SMHL,
 5. Sponzorskú zmluvu so spoločnosťou Slovenské pramene a žriedla a.s.,
 6. Kalendár súťaží SMHL 2017.

Snem Slovensko - moravskej hasičskej ligy schválil:

 1. Návrhovú komisiu,
 2. Volebnú komisiu,
 3. Overovateľov zápisnice,
 4. Správu o hospodárení za rok 2016,
 5. Výbor SMHL,
 6. Sponzorskú zmluvu so spoločnosťou Slovenské pramene a žriedla a.s.,
 7. Zmenu kalendára súťaží SMHL 2017. Súťaž poriadaná DHZ Svinná sa bude konať 22.07.2017 o 12:00 hodine.

Snem Slovensko - moravskej hasičskej ligy poveril:

 1. Predsedu Výboru SMHL podpisom sponzorskej zmluvy so spoločnosťou Slovenské pramene a žriedla a.s.

Snem Slovensko - moravskej hasičskej ligy zobral na vedomie:

 1. Správu o hospodárení za rok 2016.
Ľuboš Kamenický
Ľuboš Kamenický

Páčil sa Vám tento článok? Povedzte o ňom aj svojim známym.

Páčil sa Vám tento článok? Povedzte o ňom aj svojim známym.
Archstyl architekti
Bison Sportswear
BOLD digital
Budiš
dobrovolnihasici.sk
hasicskysport.sk
Munus
Profitent
MY Noviny stredného Považia
Prvé hasičské rádio
Púchovské noviny
Sportfire
Svet hasičov
Trenčiansky samosprávny kraj
Tommu motor tuning
TOP FIRE
Záhrada & dielňa