Zápis z Jarného Snemu SMHL v Ihrišti

Zápis z Jarného Snemu SMHL v Ihrišti

Zápis z Jarného Snemu SMHL v Ihrišti

Výbor Slovensko - moravskej hasičskej ligy zvolal na sobotu 06.04.2013 jarné zasadnutie Snemu SMHL. Stretnutie delegátov hasičských družstiev pred sezónou 2013 pripravil v priestorch kultúrneho domu DHZ Ihrište.

Snem Slovensko - moravskej hasičskej ligy prerokoval:

 1. Kontrolu plnenia uznesenia č. 10/12/2012,
 2. Správu o hospodárení za rok 2012 a stanovisko revíznej komisie,
 3. Vyradenie súťaže z aktuálneho ročníka SMHL 2013,
 4. Záujemcovia o zaradenie súťaže do SMHL 2013,
 5. Kalendár súťaží SMHL na rok 2013,
 6. Informácie sponzorstva SMHL,
 7. Usporiadanie Superpohára 2013

Snem Slovensko - moravskej hasičskej ligy schválil:

 1. Návrhovú komisiu,
 2. Overovateľov zápisnice,
 3. Správu o hospodárení za rok 2012 a stanovisko Revíznej komisie,
 4. Kalendár súťaží na rok 2013.

Snem Slovensko - moravskej hasičskej ligy súhlasil:

 1. s vyradením súťaže poriadanej DHZ Dežerice z aktuálneho ročníka SMHL 2013,
 2. so zaradením súťaže usporiadanej DHZ Tŕstie do kalendára súťaží SMHL 2013,
 3. súhlasí s usporiadaním Jesenného Snemu SMHL DHZ Podhorie.

Snem Slovensko - moravskej hasičskej ligy zobral na vedomie:

 1. prezentáciu súťaže DHZ Tŕstie,
 2. Informáciu Ing. Ľuboša Kamenického ohľadom sponzoringu a usporiadania Superpohára,
 3. Diskusné príspevky členov DHZ.

Kompletné znenie uznesenia z Jarného Snemu SMHL je k dispozícii na stiahnutie nižšie.

Ľuboš Kamenický
Ľuboš Kamenický

Páčil sa Vám tento článok? Povedzte o ňom aj svojim známym.

Páčil sa Vám tento článok? Povedzte o ňom aj svojim známym.
Archstyl architekti
Bison Sportswear
BOLD digital
Budiš
dobrovolnihasici.sk
hasicskysport.sk
Munus
Profitent
MY Noviny stredného Považia
Prvé hasičské rádio
Púchovské noviny
Sportfire
Svet hasičov
Trenčiansky samosprávny kraj
Tommu motor tuning
TOP FIRE
Záhrada & dielňa