Rozhodnutie o anulovaní výsledkov družstva DHZ Dulov - ženy

Rozhodnutie o anulovaní výsledkov družstva DHZ Dulov - ženy

Rozhodnutie o anulovaní výsledkov družstva DHZ Dulov - ženy

Vážené hasičky, vážení hasiči,
výbor SMHL po skončení súťaže vo Svinnej, konanej dňa 21.07.2018, dostal podnet na prešetrenie možného porušenia pravidiel, ku ktorému malo dôjsť na súťaži v Zbore, konanej dňa 14.07.2018, ako aj na súťaži v Dohňanoch, konanej dňa 15.07.2018.

Konkrétne bolo vznesené podozrenie na porušenie bodu 3.7.1 Základného predpisu č. 8/2018 zo strany družstva DHZ Dulov.

Členka družstva DHZ Dulov po tom, ako súťažila za svoje družstvo v kategórii ženy a dorastenky, súťažila následne aj “na prestup“ s družstvom DHZ Vydrná (ženy), resp. DHZ Lysá pod Makytou (ženy). Súťažila tak 3 krát za súťaž, čo je v rozpore s uvedeným bodom Základného predpisu č. 8/2018.

Po komunikácii tohto podnetu a znenia pravidiel so zástupcom družstva DHZ Dulov, tento sám výbor SMHL upozornil, že k podobnému porušeniu pravidiel mohlo dôjsť aj na súťaži v Lednických Rovniach (kde členka družstva DHZ Dulov štartovala aj za družstvo DHZ Kvašov – dorastenky). Zástupca DHZ Dulov zároveň uznal chybu svojho družstva, hoci vznikla z nevedomosti a neúplnej znalosti pravidiel SMHL.

Výbor SMHL po riadnom preskúmaní dostupných fotografií a videozáznamov zo všetkých vyššie uvedených súťaží konštatuje, že týmto konaním skutočne došlo na daných súťažiach k porušeniu bodu 3.7.1 Základného predpisu č. 8/2018.

Pri skúmaní dostupných fotografií a videozáznamov výbor SMHL zároveň zistil, že porušenia bodu 3.7.1 Základného predpisu č. 8/2018 sa dopustila takisto členka družstva DHZ Pruské (dorastenky), ktorá potom, ako družstvo DHZ Pruské (dorastenky) vykonalo svoj požiarny útok, sa prezliekla do dresu družstva DHZ Vydrná (ženy) a vykonala s ním požiarny útok.

Na základe zistených skutočností výbor SMHL rozhodol, že výsledky družstiev DHZ Dulov (ženy, dorastenky) a DHZ Kvašov (dorastenky) na súťaži v Lednických Rovniach (07.07.2018), výsledky družstiev DHZ Dulov (ženy, dorastenky), DHZ Vydrná (ženy) a DHZ Pruské (dorastenky) na súťaži v Zbore (14.07.2018) a výsledky družstiev DHZ Dulov (ženy, dorastenky) a DHZ Lysá pod Makytou (ženy) na súťaži v Dohňanoch (15.07.2018) budú anulované (družstvá nebudú hodnotené) a družstvu DHZ Dulov (ženy) bude za dané kolá SMHL 2018 pridelených 0 bodov.

Ing. Ľuboš Kamenický, PhD.
predseda Výboru SMHL

Ľuboš Kamenický
Ľuboš Kamenický

Páčil sa Vám tento článok? Povedzte o ňom aj svojim známym.

Páčil sa Vám tento článok? Povedzte o ňom aj svojim známym.
Archstyl architekti
Bison Sportswear
BOLD digital
Budiš
dobrovolnihasici.sk
hasicskysport.sk
Munus
Profitent
MY Noviny stredného Považia
Prvé hasičské rádio
Púchovské noviny
Sportfire
Svet hasičov
Trenčiansky samosprávny kraj
Tommu motor tuning
TOP FIRE
Záhrada & dielňa