Rozhodnutie o anulovaní výsledkov družstiev DHZ Nosice a DHZ Milochov

Rozhodnutie o anulovaní výsledkov družstiev DHZ Nosice a DHZ Milochov

Rozhodnutie o anulovaní výsledkov družstiev DHZ Nosice a DHZ Milochov

Vážené hasičky, vážení hasiči,
Výbor SMHL po skončení súťaže v Lehote pod Vtáčnikom, konanej dňa 17.06.2017, dostal od družstiev SMHL podnet na prešetrenie možného porušenia pravidiel, ku ktorému malo dôjsť na súťaži v Lehote pod Vtáčnikom, ako aj na súťaži v Ruskovciach, konanej dňa 10.06.2017.

Konkrétne bolo vznesené podozrenie na porušenie bodu 3.7.1 Základného predpisu č. 7/2016 zo strany družstiev DHZ Nosice a DHZ Milochov.

Člen súťažného družstva DHZ Nosice po tom, ako družstvo DHZ Nosice vykonalo svoj požiarny útok, sa prezliekol do dresu družstva DHZ Milochov a vykonal s ním požiarny útok družstva DHZ Milochov.

Výbor SMHL po riadnom preskúmaní dostupných fotografiívideozáznamov z oboch súťaží konštatuje, že zo strany družstiev DHZ Nosice a DHZ Milochov týmto konaním skutočne došlo k porušeniu bodu 3.7.1 Základného predpisu č. 7/2016.

Na základe zistených skutočností Výbor SMHL rozhodol, že výsledky družstiev DHZ Nosice a DHZ Milochov zo súťaží v Ruskovciach, konanej dňa 10.06.2017 a zo súťaže v Lehote pod Vtáčnikom, konanej dňa 17.06.2017 budú anulované (družstvá nebudú hodnotené) a družstvu DHZ Nosice bude za dané kolá SMHL 2017 pridelených 0 bodov.

Výbor SMHL zároveň vyslovuje poľutovanie nad konaním člena súťažného družstva DHZ Nosice, ktorý sa opakovane dopustil hrubého porušenia pravidiel SMHL a svoje družstvo tak pripravil o výsledky a body do celkového hodnotenia SMHL 2017.

Ing. Ľuboš Kamenický, PhD.
predseda Výboru SMHL

Ľuboš Kamenický
Ľuboš Kamenický

Páčil sa Vám tento článok? Povedzte o ňom aj svojim známym.

Páčil sa Vám tento článok? Povedzte o ňom aj svojim známym.
Archstyl architekti
Bison Sportswear
BOLD digital
Budiš
dobrovolnihasici.sk
hasicskysport.sk
Munus
Profitent
MY Noviny stredného Považia
Prvé hasičské rádio
Púchovské noviny
Sportfire
Svet hasičov
Trenčiansky samosprávny kraj
Tommu motor tuning
TOP FIRE
Záhrada & dielňa