Pozvánka na jesenný Snem SMHL 2016

Pozvánka na jesenný Snem SMHL 2016

Pozvánka na jesenný Snem SMHL 2016

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Jesenné zasadnutie Snemu SMHL sa uskutoční v sobotu 03.12.2016 od 16:00 hod v priestoroch základnej školy v Ruskovciach (okres Bánovce nad Bebravou).

Na zasadnutí bude prerokované:

 1. Otvorenie Snemu SMHL,
 2. Voľba návrhovej a volebnej komisie, overovateľov zápisnice,
 3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 4. Správa o hospodárení za obdobie 01/2016 - 11/2016,
 5. Zhodnotenie 14. ročníka SMHL a odovzdanie ocenení,
 6. Voľba Výboru SMHL,
 7. Návrhy, úpravy, doplnenie pravidiel SMHL,
 8. Záujemcovia o zaradenie súťaže do SMHL - prezentácie,
 9. Kalendár súťaží SMHL na rok 2017,
 10. Diskusia,
 11. Rôzne,
 12. Návrh na uznesenie,
 13. Záver.

Pokyny k Jesennému Snemu SMHL v Ruskovciach

 • všetci žiadatelia o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2017 na zasadnutí predložia originál žiadosti o usporiadanie súťaže SMHL v roku 2017,
 • tie družstvá, ktoré nebudú mať zaplatený členský príspevok na rok 2016, nebudú mať možnosť hlasovať a budú len s hlasom poradným. Každý člen dostane pri prezentácii hlasovací lístok.
 • kolektívni členovia môžu podľa Stanov SMHL delegovať na Snem SMHL len dvoch zástupcov,
 • družstvá, ktoré neodovzdali prestupové lístky z roku 2016 (vrátane vyzbieraných peňazí) žiadame, aby tak na Sneme učinili.

Zvolení usporiadatelia súťaží SMHL v roku 2017 sú povinní podľa bodu 2.8 Základného predpisu č. 7/2016 zaplatiť na jesennom zasadnutí Snemu SMHL poplatok za usporiadanie súťaže SMHL vo výške 50,- €.

Vašu účasť na zasadnutí jesenného Snemu SMHL prosíme potvrdiť e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., najneskôr však do 28.11.2016.

Ľuboš Kamenický
Ľuboš Kamenický

Páčil sa Vám tento článok? Povedzte o ňom aj svojim známym.

Páčil sa Vám tento článok? Povedzte o ňom aj svojim známym.
Archstyl architekti
Bison Sportswear
BOLD digital
Budiš
dobrovolnihasici.sk
hasicskysport.sk
Munus
Profitent
MY Noviny stredného Považia
Prvé hasičské rádio
Púchovské noviny
Sportfire
Svet hasičov
Trenčiansky samosprávny kraj
Tommu motor tuning
TOP FIRE
Záhrada & dielňa