Pozvánka na jarné zasadnutie Snemu SMHL v Ďurďovom

Pozvánka na jarné zasadnutie Snemu SMHL v Ďurďovom

Pozvánka na jarné zasadnutie Snemu SMHL v Ďurďovom

Výbor Slovensko – moravskej hasičskej ligy zvoláva Snem SMHL. Jarné zasadnutie Snemu SMHL sa uskutoční v sobotu 24.03.2018 od 15:00 hod v kultúrnom dome v Ďurďovom (okres Považská Bystrica).

Na zasadnutí bude prerokované:

 1. Otvorenie Snemu SMHL,
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice,
 3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania,
 4. Správa o hospodárení za rok 2017 a stanovisko revíznej komisie,
 5. Návrhy, úpravy, doplnenie pravidiel SMHL,
 6. Informácia z pracovného stretnutia zástupcov hasičských líg pôsobiacich na Slovensku,
 7. Diskusia,
 8. Rôzne,
 9. Návrh na uznesenie,
 10. Záver.

Pokyny k jarnému zasadnutiu Snemu SMHL v Ďurďovom

 • tie družstvá, ktoré nebudú mať zaplatený členský príspevok na rok 2018, nebudú mať možnosť hlasovať a budú len s hlasom poradným. Každý člen dostane pri prezentácii hlasovací lístok.
 • kolektívni členovia môžu podľa Stanov SMHL delegovať na Snem SMHL len dvoch zástupcov,
 • všetky družstvá žiadame zodpovedne si pripraviť pripomienky k prerokovávaným bodom, predovšetkým k návrhu úpravy pravidiel na rok 2018.
Vašu účasť na zasadnutí jesenného Snemu SMHL prosíme potvrdiť e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., najneskôr však 7 dní pred jeho konaním.
Ľuboš Kamenický
Ľuboš Kamenický

Páčil sa Vám tento článok? Povedzte o ňom aj svojim známym.

Páčil sa Vám tento článok? Povedzte o ňom aj svojim známym.
Archstyl architekti
Bison Sportswear
BOLD digital
Budiš
dobrovolnihasici.sk
hasicskysport.sk
Munus
Profitent
MY Noviny stredného Považia
Prvé hasičské rádio
Púchovské noviny
Sportfire
Svet hasičov
Trenčiansky samosprávny kraj
Tommu motor tuning
TOP FIRE
Záhrada & dielňa